Zaznacz stronę

Wieloletnie doświadczenie

Jesteśmy grupą managerów, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie m.in. restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz prywatnych.

Pracujemy jako Interim Manager czyli jako wysokiej klasy specjalista posiadający udokumentowane sukcesami doświadczenia na najwyższych szczeblach zarządzania, gotowy zawierać kontrakty terminowe na czas realizacji konkretnych zadań. W oparciu o swoją wiedzę proponuje kierunki zmian w organizacji, przygotowuje dokładny plan działania i pomaga w jego realizacji.

Interim Manager, wraz z gronem innych specjalistów, może także przejąć na jakiś czas zarządzanie firmą w celu realizacji przygotowanego wcześniej planu.

Zawsze celem jego pracy jest podniesienie wartości firmy.