Zaznacz stronę

Koło restrukturyzacyjne

Jesteśmy grupą managerów, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie m.in. restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz prywatnych.

Pracujemy jako Interim Manager czyli jako wysokiej klasy specjalista posiadający udokumentowane sukcesami doświadczenia na najwyższych szczeblach zarządzania, gotowy zawierać kontrakty terminowe na czas realizacji konkretnych zadań.

W oparciu o swoją wiedzę proponuje kierunki zmian w organizacji, przygotowuje dokładny plan działania i pomaga w jego realizacji.

Interim Manager, wraz z gronem innych specjalistów, może także przejąć na jakiś czas zarządzanie firmą w celu realizacji przygotowanego wcześniej planu.

Zawsze celem jego pracy jest podniesienie wartości firmy.

Restrukturyzacja

Przedsiębiorcy niewypłacalni lub zagrożeni niewypłacalnością mogą skorzystać z instrumentów, jakie wprowadziła ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. 

Nasz zespół

Beata Barszczowska

Doświadczona menedżer (CFO, długoletnia CEO), ekonomistka (Ph.D), doradca w biznesie, interim manager, Członek Rady Dyrektorów SIM, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Mateusz Drabek

Interim Manager specjalizujący się w opracowywaniu planów sprzedażowych i rozwojowych, działaniach reklamowych i marketingowych. Mediator ds. gospodarczych wpisany na listę Sądu Okręgowego w Katowicach i Gliwicach.

Krzysztof Stadler

Zawodowy menedżer, współzałożyciel niezależnych firm badawczych, szkoleniowych i doradczych.  Wykładowca akademicki, konsultant, doradca, trener środowisk biznesu oraz polityki.

Piotr Pikuła

Lorem ipsum dolor sit amet,  adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Małgorzata Michalik

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Dorota Budna-Jura

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Barbara Cyganik

Absolwentka MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie wspierając firmy w zakresie doradztwa biznesowego, planowania finansów osobistych oraz poszukiwania źródeł finansowania. Kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich w dużych instytucjach finansowych

Iwona Frukacz

18 letnie doświadczenie jako Dyrektor Personalny, Interim HR Manager, Senior HR Consultant, Project Manager, Business Consultant, 9 letnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych.

Obszary naszych działań

 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
 • Stworzenie nowej perspektywy rozwoju firmy poprzez określenie jej obecnego miejsca i dróg rozwoju oraz zaproponowanie konkretnych zadań do realizacji.
 • Sytuacje kryzysowe.
 • Przygotowanie do zmiany struktury własności firmy.
 • Zbudowanie i wdrożenie nowych struktur niezbędnych do realizacji zadań dotychczas nie realizowanych przez firmę, oraz integracja nowych struktur z resztą firmy.
 • Wsparcie konkretnego menedżera fachową wiedzą i doświadczeniem.
 • Potrzeba zbudowania profesjonalnego zespołu do pracy nad projektem.
 • Konieczność zastąpienia nieobecnego menedżera.
 • Ekspansja na nowe rynki.

Przywództwo i zarządzanie zmianą

… Warto zatem, w praktyce zarządzania zmianą przez Interim Managera, poza planowaniem działań wyłącznie w kategoriach ekonomicznych – dużo czasu poświęcać budowaniu konsensusu z osobami podległymi władzy interima. …

 

Dane +

 • Efektywne wykorzystanie
 • Controlling
 • Dashboard
 • Bezpieczeństwo IT

Diagnoza

potrzeb rozwojowych

 • Odejście od bezradności
 • Przełamywanie barier
 • Innowacyjne plany
 • Konkretne działania

Jesteś gotów na zmianę?

Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien? Poznajmy się!