Zaznacz stronę

HR i budowanie zespołu

Uświadamianie kadrze menedżerskiej że ludzie zatrudniani w firmie stanowią kapitał ma długą przeszłość a jeszcze bardziej świetlaną przyszłość. Kapitał ludzki jest zawsze jest największym zasobem i wartością każdej firmy ale często pozostaje niedostrzegany. Tymczasem wymaga takich samych inwestycji jak technologie, maszyny i narzędzia czy kupowane surowce. Inwestycje w ludzi dla tworzenia odpowiednich dla współpracy postaw owocuje budowaniem zespołu. Wytwarzanie synergii budzi efekt działania razem umożliwiając osiąganie coraz bardziej ambitnych celów.  Warunkiem misji budowania zespołów przez interim managera są posiadane kwalifikacje formalne i doświadczenie, którym nie wolno pozwolić przekształcić się w zabójczą rutynę. Zdaniem Pawła Krzyworzeka „Jak pokazują badania zarówno kultur pozaeuropejskich, jak i organizacji funkcjonujących w krajach rozwiniętych, zapotrzebowanie na rutynę jest tym większe, im wyższy jest poziom niepewności w działaniach członków danej społeczności”[i]. To prawda że być może zwłaszcza shadow interim manager umie, wie i potrafi dużo a nawet bardzo dużo. Dobrze jednak by było aby zawsze pamiętał o znanym jako optimum markiza Vilfredo Pareto a tak naprawdę sformułowanym przez Joshepa Jurana[ii]. To ważne, aby jeżeli nawet styl zarządzania interim managera bazuje w większości na twardej ekonomii – interim nie tracił perspektywy zaprzepaszczenia efektów swojej pracy przez wpływ czynników które są brane pod uwagę w zdecydowanie mniejszej skali, ilości oraz przypisywanemu znaczeniu. Uwaga ta dotyczy szczególnie często zaniedbywanego przez kadrę zarządzającą czynnika ludzkiego, który niezależnie od nawet najbardziej profesjonalnie zaplanowanych planów restrukturyzacji przedsiębiorstwa – jeszcze muszą być z sukcesem przeprowadzone, a w tej kwestii nawet najbardziej genialny interim manager jest całkowicie zależny od zaufania, entuzjazmu i paliwa motywacyjnego całej załogi.

 

[i]W obronie rutyny w zarządzaniu. O zachowaniach rutynowych, rytualnych i performatywnych w sytuacjach niepewności. Master of Business Administration” 3/2011 (110): s. 39–48, ISSN 1231-0328, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego

[ii]Juran on Quality by Design. Joseph Juran.  New York: Free Press, 1992, s. 68-71