Zaznacz stronę

DPR

Diagnoza Potrzeb Rozwojowych

Innowacyjnie prowadzonym działaniem wspierającym restrukturyzację przez  Interim Managera jest wykonywanie kompleksowej DPR – Diagnozy Potrzeb Rozwojowych z ISA oraz IPD – budową nowych postaw pracowników – Indywidualnych Strategii Adaptacyjnych z  Indywidualnymi  Planami Działania. Interim swoją diagnozą prześwietla firmę odkrywając niedostrzegane dotąd potencjały i możliwości. Na podstawie uzyskanych danych we współpracy z kadrą kierowniczą uczy odejścia od wyuczonej bezradności i postaw roszczeniowych w kierunku planów konkretnych, konstruktywnych działań mogących wyprowadzić firmę z trudnej sytuacji. Jako osoba z zewnątrz o wielu rzeczach „nie wie że się nie da” i przełamując bariery skutecznie zarządza tworzoną przez siebie zmianą. Ewentualną niechęć pracowników bierze na siebie ponieważ ma świadomość że nie pozostanie w usprawnianej firmie długo.  Biorąc ryzyko projektowe na siebie  ostateczny sukces rozwiązań nad którymi pracuje zostawia na poczet blasku splendoru kadrze kierowniczej firmy.

Analiza Indywidualnych Strategii Adaptacyjnych (ISA) pracowników to nic innego jak przyjrzenie się przez Interim Managera sposobom w jaki załoga firmy podchodzi do dostrzegania i rozwiązywania problemów. Bardzo często strategie adaptacyjne pracowników  to nic innego jak unikanie wprowadzenia usprawnień ponieważ wymaga to podjęcia ryzyka i poniesienia osobistego wysiłku. Gdy jednak dochodzi do zmierzenia się z problemem i pracownicy zawsze tworzą swoje unikalne IPD – Indywidualne Plany Działania. Niejednokrotnie są tyleż innowacyjne i twórcze co nie do końca zgodne z obowiązującymi w firmie dobrymi praktykami. Interim manager swoim doświadczeniem wyniesionym z różnych firm i realizowanych projektów może doprowadzić do sytuacji w której pracownicy zaczną w odpowiedni sposób zarówno w ogóle dostrzegać problemy jak i zechcą stosować akceptowalne i efektywne metody zaradcze. Dlatego warto, wchodząc w rolę interima w warunkach polskich szczególnie tam gdzie dotychczas decydenci nie korzystali z podobnego rozwiązania, wskazywać  wprost konkretne korzyści których przedsiębiorstwu dostarczają interimowe rozwiązania. Nie bez przyczyny jeden z bardziej rozpoznawalnych w USA interim managerów, John Brincko podkreśla, że w swojej karierze zawodowej pracował w ponad 50 przeważnie dużych firmach podnosząc w nich sprzedaż z 50 milionów dolarów do ponad 3 miliardów dolarów

http://www.fordham.edu/info/21547/advisory_board/6583/john_brincko