Zaznacz stronę

Dane +

Informacja to więcej niż dane

Każda firma posiada dane. Ale nie każda potrafi wydobyć z nich informację. Efektywne wykorzystanie danych jest elementem przewagi konkurencyjnej.

Zbudowanie rozwiązania zbierającego właściwe dane i wydobywającego z nich niezbędne informacje – to zwykle projekt. Po zaprojektowaniu i wdrożeniu rozwiązania – uzyskiwanie informacji jest zwykle powtarzalnym, często zautomatyzowanym procesem.

Dla zrealizowania takiego projektu – najlepiej zatrudnić Interim Managera. Interdyscyplinarne doświadczenie, umiejętność poruszania się w złożonych strukturach organizacyjnych oraz gotowość do wynagradzania za efekt – czyli za działające rozwiązanie – sprawiają że formuła zatrudnienia w modelu Interim Management doskonale pasuje do projektu „Dane+”.

Projekty w zakresie Dane+, jakie dotychczas zrealizowali Interim Managerowie to na przykład:

  • controlling – wykorzystanie danych finansowych (opracowanie systemu kontrolingu, weryfikacja kalkulacji kosztów produktu, usprawnienie budżetowania)
  • wizualizacja danych – budowa tablicy rozdzielczej (dashboard), która w czasie rzeczywistym przedstawiała kluczowe parametry funkcjonowania firmy i dawała dostęp do pogłębionej analizy  danych szczegółowych (drill down)
  • Big Data – wykorzystanie różnych zbiorów danych i poszukiwanie związków między nimi – wykorzystanie najnowocześniejszych technologii do analizy posiadanych w firmie zbiorów danych
  • bezpieczeństwo IT – analiza, rekomendacje, wdrożenie rozwiązań zabezpieczających kluczowe dane przed wyciekiem

    Czasem od analizy zebranych danych – ważniejsze jest odkrycie, jakich danych nie posiada organizacja. Podczas realizacji projektu kontrollingowego Interim Manager odkrył, że kluczowy dla odbiorców parametr – terminowość dostawy z dokładnością do kilku godzin – nie jest przez firmę badany. Firma przyjmowała do realizacji zamówienia na określiny dzień, a dla klientów kluczowa była również pora dnia. Więcej informacji o tym projekcie znajduje się tutaj:
    https://opexsociety.org/body-of-knowledge/chicken-cross-road/

    W dobraniu najbardziej dostosowanego do potrzeb firmy pakietu projektów może pomóc bezpłatna „Analiza Potrzeb Rozwojowych” oferowana przez niektórych członków Stowarzyszenia Interim Managers.