Zaznacz stronę

Restrukturyzacja2

„W burzliwych, wręcz turbulentnych czasach kryzys może się pojawić nawet w dobrze zarządzanej firmie. Jest on zjawiskiem nieoczekiwanym, nierzadko bywa punktem zwrotnym w życiu przedsiębiorstwa (..) Dlatego też zarządzanie sytuacją kryzysową jest poważnym wyzwaniem. Często jednak dotychczasowe menedżment firmy jest w stanie skutecznie pokierować firmą i przywrócić stan stabilizacji w organizacji. Nie zawsze wiąże się to z brakiem jego kompetencji ale bywa, że jest to spowodowane nadwyrężeniem zaufania do niego u interesariuszy. W takiej sytuacji skutecznym rozwiązaniem może stać się nawiązanie współpracy z interim managerem lub grupą interim managerów”[1]

Przedsiębiorcy niewypłacalni lub zagrożeni niewypłacalnością mogą skorzystać z instrumentów, jakie wprowadziła ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Mogą wybrać formęrestrukturyzacji dostosowaną do swojej sytuacji finansowej.Dla skuteczności postępowania  kluczowe znacznie mają umiejętności, wiedza i kompetencje zarówno nadzorcy sądowego (zarządcy),  jak i osób – specjalistów (w tym branżowych) z nim współpracujących. Duży wpływ na postępowanie mają także wierzyciele. Mogą oni, dysponując odpowiednią ilością wierzytelności, wspólnie z dłużnikiem złożyć wniosek o wyznaczenie do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego albo zarządcy konkretnej osoby. Mogą także złożyć wniosek o utworzenie rady wierzycieli i wskazać jej członka. Jest to zatem kolejny obszar, gdzie zastawanie może mieć usługa interim managementu.

 

[1]B. Barszczowska, Interim management w zarządzaniu kryzysowym, Outsourcing Magazine, Nr 4(38)/2016)